Nascholing

Nascholing VVE

 390,00

Nascholing VVE – Ontwikkelingsgericht werken in de Voor- en Vroegschoolse educatie

In het kort

In Nederland is er veel vraag naar pedagogisch medewerkers die gespecialiseerd zijn in vve. Om te mogen werken op een vve-groep moet je als pedagogisch medewerker aanvullende scholing hebben gevolgd. Deze e-learning voldoet aan de gestelde eisen. Dat betekent dat je na deze cursus voldoende bagage hebt om op een vve-groep te mogen werken, mits je daarnaast 5 uur coaching on the job hebt gehad. In deze e-learning ga je aan de slag met theorie en praktijkopdrachten. Een docent is beschikbaar voor vragen over het lesmateriaal en beoordeelt jouw praktijkopdrachten. Voor deze cursus is het van belang dat je stage loopt op een groep van 2-4 jarigen waarin er gewerkt wordt met een vve-programma.

Met deze cursus ben je basis bekwaam voor het werken in de VVE (mits je daarnaast 5 uur coaching on the job hebt gehad).

Alle informatie over de cursus vind je hier.

Opbouw cursus:

Je start de cursus met het verdiepen in wat vve inhoudt en wat de achtergrond van vve is. Je maakt ook kennis met verschillende vve-programma’s. In de tweede module ga je aan de slag met observeren, registreren en het vertalen van bevindingen naar begeleidingsdoelen. Ook maak je hier kennis met het 4D-model van opbrengstgericht werken. In de derde module leer je meer over de ontwikkeling van kinderen van 2-4 jaar. Daarnaast leer je hoe je de ontwikkeling kunt stimuleren door het inzetten van materialen, het bedenken van activiteiten, het inrichten van de ruimte het gebruik van spel en het toepassen van interactievaardigheden. In de vierde module gaan we specifieker in op hoe je de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling kunt stimuleren. In module 5 kijk je naar ouderbetrokkenheid: hoe kun je ouders meer betrokken maken bij de ontwikkeling van hun kind? In de laatste module leer je hoe je zorgt voor een goede aansluiting van jouw ontwikkelingsgericht werken met dat van de basisschool en hoe je een goede overdacht verzorgt, zodat het kind optimale ontwikkelingskansen heeft.

Stage lopen
Voor het goed doorlopen van deze cursus en het kunnen maken van de praktijkopdrachten dien je minimaal 55 uur stage te lopen. Geadviseerd wordt om minimaal 8 uur per week stage te lopen vanaf de start van de cursus tot en met het behalen van het examen. Hoe lang je over de cursus doet kun je zelf bepalen en met je stageplek afspreken. Je hebt 6 maanden toegang tot de e-learning. Je kunt indien nodig tegen vergoeding verlenging aanvragen. Je stageplek moet een erkend leerbedrijf zijn dat vve aanbiedt. Je stageplek mag ook de plek zijn waar je al werkzaam bent. Op www.stagemarkt.nl kun je controleren of je stagebedrijf/werkgever geregistreerd is als erkend leerbedrijf.

Verwachting stageplek

Van je stage wordt verwacht dat er een stagebegeleider wordt aangewezen. Je stagebegeleider geeft jou feedback op je handelen in de praktijk. Daarnaast wordt er verwacht dat je met je stagebegeleider opdrachten uit de e-learning kunt doorspreken en om gerichte feedback kan vragen. Je stagebegeleider kijkt geen opdrachten na, dat doet je docent bij Variva Edu Academy.

Afronden van de cursus

Voor het afronden van deze cursus dien je de gehele e-learning te doorlopen, de praktijkopdrachten af te ronden met een voldoende en de kennistoets te behalen met minimaal een 5,5. Is dit gelukt? Dan kun je het praktijkexamen aanvragen.

Let op: ben je werkgever en wil je meerdere deelnemers inschrijven gebruik dan onderstaande link: