Nascholing

Nascholing VVE

390,00

Nascholing VVE – Ontwikkelingsgericht werken in de Voor- en Vroegschoolse educatie

In deze cursus komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om te kunnen werken in de Voor- en Vroegschoolse educatie. De cursus start je met het verdiepen in wat Voor- en Vroegschoolse educatie inhoudt en wat de achtergrond is. Daarnaast maak je kennis met verschillende VVE-programma’s. Veel instellingen in Nederland vragen om een certificaat van basis-bekwaamheid VVE.

Zoals hierboven aangegeven start je de cursus in de eerste module met het verdiepen in wat VVE inhoudt en wat de achtergrond van VVE is. Je maakt ook kennis met verschillende vve-programma’s.

In de tweede module leer je meer over de ontwikkeling van kinderen van 2 – 6 jaar. Ook leer je hoe je de ontwikkeling kunt stimuleren door onder andere het inzetten van materialen, het toepassen van interactievaardigheden en het bedenken van activiteiten.

In de derde module ga je aan de slag met observeren, registreren en het vertalen van bevindingen naar begeleidingsdoelen.

In de vierde module kijk je naar ouderbetrokkenheid: hoe kun je ouders meer betrokken maken bij de ontwikkeling van hun kind?

In de vijfde module leer je hoe je zorgt voor een goede aansluiting van jouw ontwikkelingsgericht werken met dat van de basisschool. Ook leer je hoe je een goede overdacht kunt verzorgen zodat het kind optimale ontwikkelingskansen heeft.

Ontwikkelingsgericht werken in de VVE is interessant voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en voor onderwijsassistenten die werkzaam zijn in de onderbouw van het basisonderwijs.

Met deze cursus ben je basis bekwaam voor het werken in de VVE.

Alle informatie over de cursus vind jde hier.

Let op: ben je werkgever en wil je meerdere deelnemers inschrijven gebruik dan onderstaande link: