Algemene voorwaarden

Edu Academy is onderdeel van Variva Edu Academy

Algemene voorwaarden:

Variva is aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en opleiding) en hanteert de Algemene voorwaarden Consumenten NRTO

Daarnaast zijn voor MBO studenten de algemene voorwaarden bij aanmelden van Variva van toepassing.

Voor diensten die Variva verricht voor scholen en instellingen sluit zij zich aan bij de Algemene Voorwaarden NRTO Beroep en Bedrijf.

 

Gedragscode:

Variva onderschrijft de Gedragscode Consumenten van de NRTO als ook de Gedragscode Beroep en Bedrijf

Klachten:

Variva hecht aan een duidelijke en transparante afhandeling van eventuele klachten en is, als lid van de NRTO, aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Een eventuele klacht wordt, na bevestiging van ontvangst, binnen twee weken gemotiveerd beantwoord. Indien het doorlopen van de interne klachtenprocedure niet tot een oplossing leidt kan een beroep worden gedaan op deze geschillencommissie.