Nascholing

Nascholing Jeugd & Opvoedhulp

315,00

Start met een MBO gecertificeerd traject Jeugd- en opvoedhulp!

Jeugd- en opvoedhulp doet er toe! Dat vinden we met zijn allen. Kijk maar eens naar de uitgebreide berichtgeving in de media over dit onderwerp. We zien een ontwikkeling waarin kinderen en jongeren met een specifieke begeleidingsbehoefte en/of hulpvraag, langer in het reguliere onderwijs verblijven of binnen de reguliere kinderopvang.

Wat houden deze verschillende problematieken in? Hoe kun je hiermee omgaan? Wij vinden dit belangrijke thema’s en daarom bieden wij deze cursus aan ter verbreding en verdieping van jouw deskundigheid als (Gespecialiseerd) Pedagogisch Medewerker.

Bij het werk binnen jeugd- en opvoedhulpinstellingen, zoals het passend onderwijs, LVB-groep, gezinsvervangend tehuis, zorgboerderij, orthopedagogische instellingen of een jongerencentrum, worden bijzondere vaardigheden verwacht van pedagogisch medewerkers.

In deze online scholing, welke bestaat uit drie modules, verdiep je jezelf in de ontwikkelingspsychologie (0-18 jaar), (afwijkend) gedrag en verschillende begeleidingsvormen en het systeem waarin het kind en/of jongere zich ontwikkelt. Tijdens het volgen van deze modules ga je aan de hand van casussen verschillende opdrachten uitvoeren, welke zorgen dat jij inzicht krijgt in (afwijkend) gedrag en hoe je hiermee om kunt gaan. Ook biedt het volgen van deze cursus een goede springplank indien je wilt doorstromen naar het HBO (te denken aan Social Work, Pedagogiek etc.).

Modules

In de eerste module van deze online cursus ga je leren over de ontwikkelingspsychologie van kinderen, zodat je in je werk alert kunt zijn op de voortgang van de ontwikkeling van het kind/de jongere die je begeleidt.

In module twee leer je over ‘professioneel opvoeden’ binnen de context van Jeugd- en opvoedhulp. Ook kijk je naar de verschillen tussen begeleiden in individueel- en groepsverband.

In de laatste module ga je in een bredere context kijken naar het begeleiden van het kind binnen zijn systeem. Hierin leer je over systeemtheorie en wat dit inhoudt voor jouw handelen als deskundige binnen de Jeugd- en opvoedhulp.

Wanneer je alle drie de modules hebt doorlopen, wordt dit afgesloten met een examen en een toets waarna je een MBO certificaat ontvangt voor het volgen van deze cursus!

Meer informatie over de online nascholing vind je hier. 

Let op: ben je werkgever en wil je meerdere deelnemers inschrijven gebruik dan onderstaande link: