Nascholing

Nascholing Diversiteit iedereen anders

 180,00

Diversiteit staat voor variatie en verscheidenheid. Onder diversiteit verstaan we in het kader van deze cursus, die afgeleid is van het MBO keuzedeel, verschillen tussen mensen op basis van culturele achtergrond, leeftijd, sekse, leef- of opvoedingsstijl, levensovertuiging, samenlevingsvorm, seksuele geaardheid, sociaal-maatschappelijke positie, het al dan niet hebben van een beperking of gedragsprobleem, of welk ander verschil ook.

Denk ook aan je eigen opvoeding, die wijkt vast af van anderen om je heen. Dat maakt ons ook allemaal verschillend. Diversiteit heeft betrekking op heel veel verschillende aspecten. Als je werkzaam bent in het pedagogisch werkveld is het heel belangrijk dat je goed weet wat het inhoudt om samen verschillend te zijn en vooral ook hoe jij in je beroep hiermee om kunt gaan.

Van iedere professional in het pedagogisch werkveld wordt verwacht dat je kunt omgaan met diversiteit en sensitiviteit toont voor diversiteit. Het gaat dan om het hebben van een open houding, normen en waarden, het herkennen van eigen en andermans vooringenomenheid en het hebben van respect voor de identiteit van anderen en jezelf.

In deze online cursus leer je hoe je een adviserende en informerende rol hebt ten opzichte van je collega’s en hoe je hen op dit aspect kunt ondersteunen. Je wordt daarmee aanspreekpunt voor collega’s bij dilemma’s en vraagstukken rond diversiteit.

Deze cursus bereidt je voor op een specifieke rol op het gebied van diversiteit, namelijk beleidsondersteunend, teamvormend en adviserend. Je leert de onderlinge diversiteit in het team en binnen de organisatie te benutten ten behoeve van een diverse zorg- of dienstverlening.

Dit is een cursus die iedereen zou moeten volgen!

Meer informatie over de cursus vind je hier.

Uitverkocht

Let op: ben je werkgever en wil je meerdere deelnemers inschrijven gebruik dan onderstaande link: